Skip to main content

ျမန္မာႏုိင္္ငံ၏အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေဒသဖြံ.ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲသားေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အားလူထုမွ၀မ္းေၿမာက္စြာႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္္ငံ၏အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေဒသဖြံ.ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲသားေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အားလူထုမွ၀မ္းေၿမာက္စြာႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္္ငံ၏အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေဒသဖြံ.ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲသားေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အားလူထုမွ၀မ္းေၿမာက္စြာႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ရပါသည္။ သို.ေသာ္ကြ်န္ေတာ္တို.ခ်င္းၿပည္နယ္တြန္းဇန္ၿမိဳ.နယ္၏ဆင္းရဲသားေလ်ာ.ခ်ေရးအတြက္ႏုိင္္ငံေတာ္မွေထာက္ပံံ့ကူညီေပးေသာ(၂၀၁၂၂၀၁၃)ခုႏွစ္ေထာက္ပ့ံေငြ(ပ)သန္း၁၀၀၀(ဒု)သန္း၂၀၀၀ေငြမ်ားကိုၿပည္သူလူထုမွလက္ခံရရွိမွဳမရွိသေလာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသန္း၁၀၀၀၊သန္း၂၀၀၀ေငြမ်ားကိုၿပည္နယ္အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားမွအခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ၿပီးမၿဖစ္စေလာက္ေငြမ်ားကိုသာလူထုသို.ခြဲေ၀ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ.၀န္ႀကီးမ်ားမွ၄င္းတို.မိသားစုပိုင္လယ္ေၿမမ်ားအတြက္အသံုးၿပဳၿခင္း၄င္းတို.ႏွင္ပတ္သက္ေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားသာသန္း၁၀၀၀၊သန္း၂၀၀၀ေငြမ်ားကိုခံစားရယူလ်က္ရွိပါသည္။အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးေသာလူထု၏အမည္မ်ားကိုအလြဲသံုးစားၿပဳလုပ္ရဌ္စာရင္းဇယားမ်ားၿပဳလုပ္လ်က္ေငြမ်ားကိုသံုးစဲြၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ားၿပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ကိုသိရပါသည္။ သို.ၿဖစ္ပါေသာေႀကာင္.ယခုႏွစ္(၂၀၁၃၂၀၁၄)စိုက္ပ်ိဳးရာသီ(၀ဥ)ေခ်းေငြထုတ္ေပးေရးအတြက္သက္ဆိုင္ရာမွေကာင္းမြန္ေသာအစီအမံၿဖင့္လူထုလက္၀ယ္အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိေရးအတြက္အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ နစ္နာသူလူထုကိုယ္စား ေလးစားစြာၿဖင့္အသိေပးတင္ၿပအပ္ပါသည္။

Comments

Popular posts from this blog

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး
ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး (မလြယ္ေက်ာပဲေနာ္ )
Tuesday, March 19, 2013

ေလာကႀကီးမွာ ထူးဆန္းတာေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သဘာ၀ လြန္ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေယာကၤ်ားတဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တၿပိဳင္တည္းလက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆုိတာ မထူးဆန္းေပမယ့္ မိန္းမ တဦး က ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ား ၅ ဦးတၿပဳိင္တည္း ေပါင္းသင္းတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ထူးဆန္းမေနဘူးလား။

ဒီလိုထူးဆန္းမႈကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ တကယ္ရွိေနပါတယ္။ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ မစၥ ရာဂ်ိဳ ဗာမာ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးပါ။ သူကေတာ့ ခင္ပြန္းသည္ ၅ ဦးနဲ႔ အလည္က် တညစီ
ေနပါသတဲ့။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၅ ဦးလံုးကလည္း ညီအကိုေတြျဖစ္ေနတာပါလုိ႔ The Sun အြန္လုိင္း သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရင္ခြင္ထဲ ေပြ႔ခ်ီထားတဲ့ သားငယ္ ေလးဟာ ဘယ္အေဖနဲ႔ ေမြးတယ္ ဆိုတာေတာင္ သူမသိရပါဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ကနဦးပိုင္းေတာ့ နည္းနည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သလုိ
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေယာကၤ်ား တဦး တေလ…

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း - THIT HTOO LWIN

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း
ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ တစ္ဝက္ေတာ့မွန္ပါ တယ္။

Uolithiasis (Renal Stones) လို႔ေခၚတဲ့ ဆီးေက်ာက္တည္ေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ အဓိက အုပ္စု ႀကီးႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ပထမ အုပ္စုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆီးေက်ာက္တည္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ Parathyroid လို႔ ေခၚတဲ့ ဂလင္းက အလုပ္ေတြ ပိုလုပ္လို႔ ေသြးထဲမွာ Calcium လို႔ ေခၚတဲ့ ထံုးဓာတ္ေတြ မ်ားလာ ၿပီး ေက်ာက္တည္ တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္နဲ႔ သမားေတာ္မ်ားက ေရာဂါ ရွာေဖြၿပီး ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ နဂိုဘာေရာဂါမွ မရွိဘဲ အေနအထိုင္ အစား အေသာက္ မွားယြင္း ေနလို႔ ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုးနဲ႔ အေရအႀကီးဆံုး ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေရမ်ား မ်ားေသာက္ ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားၿပီး ဆီးအနည္က်တာ မျဖစ္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ေက်ာက္ တည္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာမန္လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ တစ္ေန႔ ၃ လီတာေလာက္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။ …

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း: Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန...
Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္းSunday, September 29, 2013Aungko Htet1 comment Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန္မစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေမ့ေနၿပီဗ်။  ျပန္ေလ့လာရင္းေတြ႔လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။
မဂၤလာပါ... Router တစ္လံုးကုိ Setting ခ်နည္းကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္... အဓိကကေတာ့ ၾကိဳးဖုန္းျဖင့္ MPT  က အင္တာနက္လိုင္းကို သံုးသူမ်ား၊ CPE ျဖင့္ WiFi လႊင့္ေရာင္းသူမ်ားမွ ၀ယ္သံုးေနတဲ့သူ (အိမ္သံုးသမား)၊ လက္ေဖ့ရည္ဆိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ WiFi လႊင့္ေပးခ်င္သူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးေပးထားပါတယ္။ ယခု Post ကိုေလ့လာယံုႏွင့္ Router တစ္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ Setting ခ်ၿပီး WiFi လႊင့္တတ္သြားမွာပါ။ လိုအပ္တာကေ…