Skip to main content

ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ိန္စာ ျမန္မာေရွာင္ရွားႏိုင္မ...

ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ိန္စာ ျမန္မာေရွာင္ရွားႏိုင္မ...:

လိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ိန္စာ ျမန္မာေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ေလာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခု တြင္းရွိ စင္ျမင့္ေပၚဝယ္ အဝတ္အစား မလုံ႔တလုံ ဝတ္ဆင္ထားၾကသည့္ အမ်ဳိး သမီးငယ္ ႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔တို႔သည္ အျပင္း စားဂီတ၏ စည္းခ်က္အတိုင္း လႈပ္ရမ္း ကျပလိုက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖလိုက္
လုပ္ေန ၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားအခ်ဳိ႕ရွိေနၾကေသာ္ျငား အမ်ားစု


မွာမူ ေဒသ ခံမ်ားသာျဖစ္ၾကသည့္ ပရိသတ္က လည္း ယမကာမ်ား တစ္ခြက္ၿပီးတစ္ခြက္ ေသာက္ရင္း သူတို႔၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ျဖင့္ ယင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ဗီဒီယို႐ိုက္သူက ႐ိုက္လ်က္ရွိ၏။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ပရိ သတ္ထဲမွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္သည့္ ပန္းကုံး တို႔ကို စင္ေပၚမွအမ်ဳိးသမီးငယ္အခ်ဳိ႕ ရရွိသြားတတ္၏။ ပြဲသိမ္းေဖ်ာ္ေျဖမႈအၿပီး ည ၁ဝ နာရီတြင္ ဆိုင္တံခါး ပိတ္ပါ သည္။

စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိ

ရန္ကုန္ဝယ္ ‘ေမာ္ဒယ္႐ႈိး’ဟု ေခၚ ၾကသည့္ အဆိုပါေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ိဳးကို ကမၻာ ေက်ာ္ လိင္ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ သည့္ ဘန္ေကာက္မွ လိင္အသားေပး ေဖ်ာ္ ေျဖပြဲမ်ဳိးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါလွ်င္မူ မျဖစ္စ ေလာက္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အ ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ေနာင္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြန္က်လာ မည့္အခ်ိန္အတြက္ ၾကိဳတင္စိုးရိမ္ပူပန္ လ်က္ရွိသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၈၁၆ဝဝဝ မွ်ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္ျငား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မူ တစ္သန္းထက္မက ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္မူ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆခန္႔နီးပါးျဖစ္သည့္ ခရီးသြားဧည့္ သည္ တစ္သန္းခြဲခန္႔ လာေရာက္ၾကမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက၏။ ကမၻာလွည့္ခရီး သြားမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္ သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ငါးရာထက္မနည္း ယမန္ႏွစ္က ရရွိခဲ့ ေသာ္ျငား လိင္ကိစၥသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္လာမည္ကိုေတာ့ တာဝန္ရွိသူမ်ား မလိုလားၾကပါ။ ထိုင္း ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ခုခံ အားက်ဆင္းမႈေရာဂါ ျဖစ္ပြား
မႈႏႈန္း အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေနၿပီး၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္
လိင္လုပ္ သားမ်ား တိုးပြားေနျခင္းကိုေထာက္႐ႈ ျခင္းျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား စိုးရိမ္ေနၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စိုးရိမ္လည္းစိုးရိမ္ေလာက္၏။ ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးမႈကြန္ရက္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနသည္မွာ တာရွည္ေန ၿပီျဖစ္သလို၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ယိုစီးထြက္ေနသည့္အနက္ အမ်ားအျပားမွာ မိမိတို႔သေဘာ
ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေနျပန္၏။ အသက္မျပည့္ သူ မ်ားျပားေနသလို သူတို႔၏ အပ်ဳိစင္ ဘဝကို ေၾကးႀကီးႀကီးႏွင့္ ေရာင္းခ်လိုေန ၾကသည္ဟု မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း
အတြင္း လူကုန္ကူးမႈကိုတိုက္ဖ်က္သည့္ ကုလ သမဂၢစီမံခ်က္မွ အမ်ဳိးသား
စီမံခ်က္ညႇိ ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး ေဒၚဥမၼာအိအိ ေခ်ာက ေျပာသည္။

”သူတို႔ကိုယ္တိုင္သာမက၊ သူတို႔ရဲ႕ မိဘေတြရယ္ သူတို႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြ ရယ္ကလည္းဒီလိုလုပ္တာကို လက္ခံေန ၾကတယ္။ ဒါဟာ မိဘကိုေထာက္
ပံ့ျခင္း တစ္မ်ဳိးလို႔ ယူဆေနၾကတယ္”ဟု သူက ေျပာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ဒဏ္ ခံခဲ့ရ ၿပီးေနာက္ဝယ္ ရန္ကုန္ကဲ့
သို႔ေသာၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားသို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္လုပ္သားအျဖစ္ေရာက္ရွိ
လာၾကျခင္းမွာ အံ့ဖြယ္ လိလိျမင့္မားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီ ယာတို႔၏
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရပါ သည္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းတို႔မွာ ဆိုးဆိုးရြားရြားအေျခ အေနသို႔ေတာ့ မဆိုက္ေရာက္ေသးေခ်။ အ႐ိုးရွင္းဆုံးဆိုရလွ်င္ေတာ
ျမန္မာတို႔ သည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားအနည္းငယ္ ေလာက္မွ်ႏွင့္သာ ဆက္ဆံေနရေသး ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၂၂ သန္းေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္လွ်င္ သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္လကၡ ဏာမ်ားျပေနေလျပီ။ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားဆိုင္ရာ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအဖြဲ႔ကို တည္ ေထာင္သူ မစၥအင္ဒရီယာ ဗလန္တင္းက သူသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ဂ်ပန္ တြင္ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ဧည့္သည္တို႔၏ လိင္ကိစၥဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလို သည့္ ဆႏၵရွိေသာ ဟိုတယ္မ်ားစာရင္းကိုေတြ႔ရေၾကာင္းေျပာသည္။ ဟိုတယ္ မ်ားက ျပည့္တန္ဆာတို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကို ဧည့္သည္မ်ားေမးလာပါကေျပာ ေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

”ဟိုတယ္ကလူေတြ ေျပာတာက ေတာ့ ‘က်ဳပ္တို႔ကဟိုတယ္ေလ၊ ေရာက္ လာတဲ့ဧည့္သည္ေတြ စိတ္ခ်မ္းသာ ေအာင္လုပ္ေပးရမွာေပါ့’လို႔ပဲ ေျပာၾက တယ္။ သူတို႔လည္း ဘယ္လုိလုပ္ရမွန္း မသိၾကဘူး”ဟုမစၥဗလန္တင္းက ေျပာပါ သည္။လိင္ကိစၥ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ား ရႏိုင္ျခင္းကို ေမာ္ဒယ္ရႈိးမ်ား၊ ကာရာ အိုေကဆိုင္မ်ားႏွင့္ အႏွိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေတာ့ ဆိုမထား ၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ ရသည္ကေတာ့ ေသ ခ်ာ၏။

”ေနာက္ေဖးေပါက္မွာ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါကို ခိုင္ခိုင္မာမာ သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ အရမ္းခက္တယ္။ ဒါ ကေတာ့ရတဲ့ဆိုင္၊ ဒါကေတာ့ မရတဲ့ဆိုင္ ဆိုတာ အမ်ဳိးသားေတြအခ်င္းခ်င္းၾကား မွာေတာ့ သိၾကတာပဲ။ တကၠစီသမားေတြ လည္း သိၾကတယ္ေလ”ဟု ေဒၚဥမၼာ အိအိေခ်ာက ေျပာပါသည္။အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား လိင္ဆက္ဆံရန္ ၾကံရြယ္မႈေၾကာင့္ ယခု ကာလ အေတာအတြင္းဝယ္ ႏိုင္ငံျခား သား ၁၃ ဦးကို နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း ခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာမည္ ကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား မလိုလားၾက ေပ။ ”အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြဆီက အျဖစ္ အပ်က္ေတြကို သင္ခန္းစာယူျခင္းအား ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း အခ်ိန္ မေႏွာင္းခင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔လုပ္ငန္း စရေတာ့မယ္လို႔ ခံစားလာရပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အထူးသတင္း တပ္ဖြဲ႔မွ ဒု-တပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ဝင္းႏိုင္ထြန္းက ေျပာပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား

အမွန္မေတာ့ လိင္ခရီးသြားဆိုင္ရာ ကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာအာ ဏာပိုင္မ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာအေရး ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဂ်ာမန္အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘ဟန္းစ္ေဆး ဒယ္လ္ေဖာင္ေဒးရွင္း’ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ ေပၚလစီသစ္တစ္ခုကို ယမန္ႏွစ္ အတြင္းကခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ကာ မစၥ ဗလန္တင္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ကာတြန္းဆရာမ်ား ၏ သရုပ္ေဖာ္ပုံမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္း၍ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္မ်ား အား ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကလည္း ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ပိုမိုအသိရွိေရးဆိုင္ရာ စည္းရုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ လိင္ခရီးသြားဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔လာရပါက မည္ သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ပါဝင္သည့္လက္ ရွိအခ်ိန္အေတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဆိုင္ရာ အဓိက အစီအစဥ္တစ္ခုကို အစိုးရသို႔တင္ျပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းအတြင္း လူကုန္ကူး မႈကိုတိုက္ဖ်က္သည့္ ကုလသမဂၢစီမံခ်က္ အေနျဖင့္လည္း ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကေလးသူငယ္လိင္လုပ္ သားတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ လိင္ခရီးသြား မ်ားကိုတားဆီးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိကာ အ ေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ ေနရာမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း ကမၻာလွည့္ခရီး သြားမ်ားအဓိကသြားလာသည့္ နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ စီစဥ္သတ္မွတ္ေပးလ်က္ ရွိ သည္။

ေဆးထိုးမွန္ဖို႔လိုအပ္

ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ားဘက္ က ေလ်ာ့ရဲမႈေတြရွိလွ်င္ေတာ့ မည္ သည့္ ဥပေဒ၊ မည္သို႔ေသာ အစီအစဥ္ ကမွ တိုးတက္ထူးျခားလာေစရန္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ဥပေဒအရမူ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အာဏာ ပိုင္မ်ားက မ်က္စိမွိတ္ကာ ႏွာေစးေနၾကလွ်င္ေတာ့ မည္သူမွ်တတ္ ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထို႔အျပင္ ျပည့္တန္ဆာ ခန္းမ်ားကို စီးနင္းဖမ္းဆီးရာတြင္လည္း ျပည့္တန္ဆာမ်ားသာ အဖမ္းခံၾကရ ရွာၿပီး ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ဆက္ ဆံၾကသူမ်ား အဖမ္းမခံၾကရ။ လိင္လုပ္ သားမ်ားခမ်ာ လက္ရွိ ဥပေဒဘက္ ေတာ္သားမ်ားလက္ထဲဝယ္ ေဆးမွား ထိုးျခင္းခံရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေန၏။

”တာဝန္ရွိသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဟာအဲဒီအေျခအေနေတြကေန အျမတ္ ထုတ္ေနၾကသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ပိုက္ဆံ ေတာင္းတာမ်ဳိးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ၿခိမ္း ေျခာက္တာမ်ဳိးေတြေပါ့”ဟု ေဒၚဥမၼာ အိအိေခ်ာက ေျပာပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ မ်ားဆုံးခန္းတိုင္ေစရန္ ကုလသမဂၢက ေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရဲတပ္ ဖြဲ႔ဝင္တို႔ အဆိုပါကိစၥမ်ားအား မည္သို႔ မည္ပုံ ကိုင္တြယ္ၾကရမည္ဆိုသည္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား စတင္ရေတာ့ မည္ဟု သူက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားပါ သည္။မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေန ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ လိင္ခရီး သြားလုပ္ငန္း က်ိန္စာသင့္ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မည္ဟု မစၥ ဗလန္တင္း က အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္သုံးသပ္ပါ သည္။ ”ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္းက်ိတ္ လိႈက္စားေနခဲ့ေပမယ့္ ခုေတာ့ ပြင့္လင္း လာေနၿပီေလ။ အရာရာကို သူတို႔ ေလ့ လာသင္ယူၾကဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကပါၿပီ။ သူတို႔ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာေတြကို ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြလုပ္ ေပးၾကဖို႔လိုအပ္တယ္”ဟု သူက ေျပာပါသည္။

Comments

Popular posts from this blog

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး
ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး (မလြယ္ေက်ာပဲေနာ္ )
Tuesday, March 19, 2013

ေလာကႀကီးမွာ ထူးဆန္းတာေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သဘာ၀ လြန္ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေယာကၤ်ားတဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တၿပိဳင္တည္းလက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆုိတာ မထူးဆန္းေပမယ့္ မိန္းမ တဦး က ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ား ၅ ဦးတၿပဳိင္တည္း ေပါင္းသင္းတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ထူးဆန္းမေနဘူးလား။

ဒီလိုထူးဆန္းမႈကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ တကယ္ရွိေနပါတယ္။ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ မစၥ ရာဂ်ိဳ ဗာမာ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးပါ။ သူကေတာ့ ခင္ပြန္းသည္ ၅ ဦးနဲ႔ အလည္က် တညစီ
ေနပါသတဲ့။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၅ ဦးလံုးကလည္း ညီအကိုေတြျဖစ္ေနတာပါလုိ႔ The Sun အြန္လုိင္း သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရင္ခြင္ထဲ ေပြ႔ခ်ီထားတဲ့ သားငယ္ ေလးဟာ ဘယ္အေဖနဲ႔ ေမြးတယ္ ဆိုတာေတာင္ သူမသိရပါဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ကနဦးပိုင္းေတာ့ နည္းနည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သလုိ
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေယာကၤ်ား တဦး တေလ…

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း - THIT HTOO LWIN

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း
ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ တစ္ဝက္ေတာ့မွန္ပါ တယ္။

Uolithiasis (Renal Stones) လို႔ေခၚတဲ့ ဆီးေက်ာက္တည္ေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ အဓိက အုပ္စု ႀကီးႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ပထမ အုပ္စုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆီးေက်ာက္တည္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ Parathyroid လို႔ ေခၚတဲ့ ဂလင္းက အလုပ္ေတြ ပိုလုပ္လို႔ ေသြးထဲမွာ Calcium လို႔ ေခၚတဲ့ ထံုးဓာတ္ေတြ မ်ားလာ ၿပီး ေက်ာက္တည္ တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္နဲ႔ သမားေတာ္မ်ားက ေရာဂါ ရွာေဖြၿပီး ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ နဂိုဘာေရာဂါမွ မရွိဘဲ အေနအထိုင္ အစား အေသာက္ မွားယြင္း ေနလို႔ ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုးနဲ႔ အေရအႀကီးဆံုး ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေရမ်ား မ်ားေသာက္ ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားၿပီး ဆီးအနည္က်တာ မျဖစ္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ေက်ာက္ တည္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာမန္လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ တစ္ေန႔ ၃ လီတာေလာက္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။ …

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း: Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန...
Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္းSunday, September 29, 2013Aungko Htet1 comment Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန္မစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေမ့ေနၿပီဗ်။  ျပန္ေလ့လာရင္းေတြ႔လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။
မဂၤလာပါ... Router တစ္လံုးကုိ Setting ခ်နည္းကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္... အဓိကကေတာ့ ၾကိဳးဖုန္းျဖင့္ MPT  က အင္တာနက္လိုင္းကို သံုးသူမ်ား၊ CPE ျဖင့္ WiFi လႊင့္ေရာင္းသူမ်ားမွ ၀ယ္သံုးေနတဲ့သူ (အိမ္သံုးသမား)၊ လက္ေဖ့ရည္ဆိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ WiFi လႊင့္ေပးခ်င္သူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးေပးထားပါတယ္။ ယခု Post ကိုေလ့လာယံုႏွင့္ Router တစ္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ Setting ခ်ၿပီး WiFi လႊင့္တတ္သြားမွာပါ။ လိုအပ္တာကေ…