Skip to main content
ခ်င္းၿပည္နယ္ စာစစ္ဌာန..တြန္းဇန္ၿမိဳ. ၂၀၁၃ ခဇ၁. မ ေညာင္ လမ့္ ကိမ္.........ဇီ၀ေဗဒဂုဏ္ထူး ခဇ၄. မ ေညာင္ နိတ္ က်ိန္ ခဇ၉. ေမာင္ ေပါင္ ကိမ္း ေတြာင္ ခဇ၁၂. မ က်ိန္ ဒိတ္ ႏြမ္း ခဇ၁၆.ေမာင္ ခုပ္ ခန္. မုန္ ခဇ၁၈.ဒိမ္. အစ္ လြန္း ခဇ၁၉.မ ဇမ္ ေခါမ္း ၀ုန္ ခဇ၂၀.မ က်ိန္ ႏြမ္း ဟဲြ ခဇ၂၁. မ မန္ သဲြ ေဟာက္ ခဇ၂၃. မ က်ိန္ လ်န္း ကိမ္ ခဇ၂၆.ေမာင္ နိန္ ခန္. ကိမ္း ခဇ၂၇. မ မာန္ ရွင္း ေလာ့ က်ိန္ ခဇ၃၁. မ အက္ စ တာ ခဇ၃၃.ေမာင္ ဒါလ္း ရွင္း ေတြာင္ ခဇ၃၇. ေမာင္ ထန္ ထြန္း ေပါင္ ခဇ၃၈.ေမာင္ အိုင္း မြင္း မန္ ခဇ၃၉.ေမာင္ ေပါင္ စန္း မာန္ ခဇ၄၅.မ ဒိမ့္ ရွင္း ဟြဲ ခဇ၁၀၂.မ က်င္း ရွင္း ကိမ္ ခဇ၁၀၄. မ ၀ုန္ ဆြင္း က်ိန္ ခဇ၁၁၁.ေမာင္ ၀ုန္. လ်န္း ခြါလ္ ခဇ၁၁၃.ေမာင္ ခမ္ ခန္. ဆြင္း ခဇ၁၁၉. ေမာင္ ဂိုး ဒိတ္ ထန္ ခဇ၁၂၂.မ ေညာင္ ဒိတ္ ဒိမ္. ခဇ၁၃၂.ေမာင္ မာန္ လမ္. ေၿ႔ပာင္ ခဇ၁၃၃.ေမာင္ ခိုင္ မြန္. မာန္..........ေဘာဂေဗဒဂုဏ္ထူး ခဇ၁၃၄.မ က်ိန္ ရွင္း ေမြာင္ ခဇ၁၄၉.မ ေညာင္ ေခါမ္း က်ိန္ ခဇ၁၅၃.ေမာင္ အင္း ဇမ္း ကိမ္း ခဇ၁၅၄.ေမာင္ ဆြင္း လမ့္ ခိုင္........ေဘာဂေဗဒဂုဏ္ထူး ခဇ၁၅၆.ေမာင္ ေပါင္ ခန္. ခြါလ္ ခဇ၁၅၈.မ က်ိန္ သြဲ စန္ ခဇ၁၇၀.လ်ိဳ ရွင္း ဒိမ့္ ခဇ၁၇၅.ေမာင္ ဟန္ ဆြင္း မုန္ ခဇ၁၈၁.မ နိန္း ရွင္း မန္ ခဇ၁၈၂.မ က်င္း ဇြန္း ရွမ္ ခဇ၈၀၁.မ က်ိန္ ထိတ္ ကိမ္ ခဇ၈၂၂.ေမာင္ ဒြန္. ရွင္း မန္ ခဇ၈၃၂.ေမာင္ ေခ်ာက္ က်င္. ခိုင္.........ပထ၀ီ၀င္ဂုဏ္ထူး ခဇ၈၃၅.မ က်င္း အင္း ေညာင္ ခဇ၈၃၇.မ မန္ ငိုက္ ဒြန္

Comments

Popular posts from this blog

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး
ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး (မလြယ္ေက်ာပဲေနာ္ )
Tuesday, March 19, 2013

ေလာကႀကီးမွာ ထူးဆန္းတာေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သဘာ၀ လြန္ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေယာကၤ်ားတဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တၿပိဳင္တည္းလက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆုိတာ မထူးဆန္းေပမယ့္ မိန္းမ တဦး က ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ား ၅ ဦးတၿပဳိင္တည္း ေပါင္းသင္းတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ထူးဆန္းမေနဘူးလား။

ဒီလိုထူးဆန္းမႈကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ တကယ္ရွိေနပါတယ္။ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ မစၥ ရာဂ်ိဳ ဗာမာ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးပါ။ သူကေတာ့ ခင္ပြန္းသည္ ၅ ဦးနဲ႔ အလည္က် တညစီ
ေနပါသတဲ့။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၅ ဦးလံုးကလည္း ညီအကိုေတြျဖစ္ေနတာပါလုိ႔ The Sun အြန္လုိင္း သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရင္ခြင္ထဲ ေပြ႔ခ်ီထားတဲ့ သားငယ္ ေလးဟာ ဘယ္အေဖနဲ႔ ေမြးတယ္ ဆိုတာေတာင္ သူမသိရပါဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ကနဦးပိုင္းေတာ့ နည္းနည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သလုိ
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေယာကၤ်ား တဦး တေလ…

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း - THIT HTOO LWIN

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း
ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ တစ္ဝက္ေတာ့မွန္ပါ တယ္။

Uolithiasis (Renal Stones) လို႔ေခၚတဲ့ ဆီးေက်ာက္တည္ေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ အဓိက အုပ္စု ႀကီးႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ပထမ အုပ္စုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆီးေက်ာက္တည္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ Parathyroid လို႔ ေခၚတဲ့ ဂလင္းက အလုပ္ေတြ ပိုလုပ္လို႔ ေသြးထဲမွာ Calcium လို႔ ေခၚတဲ့ ထံုးဓာတ္ေတြ မ်ားလာ ၿပီး ေက်ာက္တည္ တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္နဲ႔ သမားေတာ္မ်ားက ေရာဂါ ရွာေဖြၿပီး ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ နဂိုဘာေရာဂါမွ မရွိဘဲ အေနအထိုင္ အစား အေသာက္ မွားယြင္း ေနလို႔ ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုးနဲ႔ အေရအႀကီးဆံုး ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေရမ်ား မ်ားေသာက္ ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားၿပီး ဆီးအနည္က်တာ မျဖစ္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ေက်ာက္ တည္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာမန္လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ တစ္ေန႔ ၃ လီတာေလာက္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။ …

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း: Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန...
Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္းSunday, September 29, 2013Aungko Htet1 comment Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန္မစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေမ့ေနၿပီဗ်။  ျပန္ေလ့လာရင္းေတြ႔လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။
မဂၤလာပါ... Router တစ္လံုးကုိ Setting ခ်နည္းကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္... အဓိကကေတာ့ ၾကိဳးဖုန္းျဖင့္ MPT  က အင္တာနက္လိုင္းကို သံုးသူမ်ား၊ CPE ျဖင့္ WiFi လႊင့္ေရာင္းသူမ်ားမွ ၀ယ္သံုးေနတဲ့သူ (အိမ္သံုးသမား)၊ လက္ေဖ့ရည္ဆိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ WiFi လႊင့္ေပးခ်င္သူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးေပးထားပါတယ္။ ယခု Post ကိုေလ့လာယံုႏွင့္ Router တစ္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ Setting ခ်ၿပီး WiFi လႊင့္တတ္သြားမွာပါ။ လိုအပ္တာကေ…