Skip to main content
သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ ခံေနရသည့္ ယေန႔ လူငယ္ Tuesday, Jan 22 2013 Written by သုတ Смесители для душа и ванны Детские игрушки, развивающие игры Print Email သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ ခံေနရသည့္ ယေန႔ လူငယ္ ယေန႔ေခတ္သည္ IT နည္းပညာ ဦးေဆာင္ လႊမ္းမိုး မႈေၾကာင့္ ကမၻာ တစ္ဝန္းရွိ လူငယ္ မ်ားသည္ IT နည္းပညာ အသုံးျပဳ ထားသည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား၊ Tablet သင္ပုန္း ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသုံးမ်ား လာခဲ့ၿပီ အနည္းဆုံး သီခ်င္းနားေထာင္ရန္ အတြက္ MP4 ပေလယာမ်ား အသုံးျပဳလ်က္ ရိွသည္။ ယေန႔လူငယ္မ်ား သီတင္း တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္မွ် IT နညး္ပညာ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အသုံးမျပဳဘဲ ေနႏိုင္မွာလားဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ လာပါသည္။ ယေန႔ လူငယ္မ်ားသည္ iPhone အသုံးျပဳၿပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ Chatting ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Onlime ေပၚမွာ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ျခင္း၊ စာပို႔ျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ျခင္း သီခ်င္း နားေထာင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ကုန္ဆုံးေစသည္။ ေနာက္ဆုံး ညအိပ္ယာ ဝင္ခ်ိန္အထိ iPhone ကို အသုံးျပဳလွ်က္ အိပ္စက္ေသာ လူငယ္မ်ားမွာ IT နည္းပညာသုံး ပစၥည္းမ်ား၏ ေက်းကၽြန္မ်ား သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယေန႔ ေခတ္လူငယ္တို႔၏ တန္ဖိုး ရွိေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားက လူငယ္မ်ား အတြင္း iPhone စြဲလမ္းမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္မ်ားက လူငယ္မ်ား အတြင္း iPhone စြဲလမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ iPhone ေရာကဂါ လကၡဏာမ်ား တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုမိုမ်ားျပား လာသည္ ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရွိ စတန္းဖို႔စ္ တကၠသိုလ္က သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ အရ လူငယ္ ၇၅ % သည္ iPhone ႏွင့္ အတူ အိပ္ရာ ဝင္ၾကၿပီး ၉၄ % မွာ iPhone မသုံးရ မေနႏိုင္ေအာင္ စြဲလမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈ အရ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ လူငယ္မ်ားကလည္း တစ္ေန႔လွ်င္ ဖုန္းျဖင့္ မက္ေဆ့ခ်္ အႀကိမ္ ၆၀ ခန္႔ ေပးပို႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အေမရိကန္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး အသင္းက အင္တာနက္ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မူမမွန္ လကၡဏာမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္သည္ စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာမွ တစ္ကိုယ္ေရသုံး ဆဲလ္ဖုန္းအထိ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳ လာႏိုင္ မႈေၾကာင့္ လူငယ္ထု အတြင္း အလြယ္တကူ ပ်ံ႕ႏွ႔႔ံ ေရာက္ရွိၿပီး တစ္ဦးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ထီးတည္း ေနထိုင္လာၾကသည္။ ေလ့လာမႈ အရ အင္တာနက္ အသုံးျပဳေသာ သူမ်ားသည္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ မဟုတ္ဘဲ အျခား အသုံးျပဳမႈ သို႕မဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း မဟုတ္ေသာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ တို႔သည္ သီတင္း တစ္ပတ္လွ်င္ ၃၈ နာရီေက်ာ္ အသုံးျပဳပါက အင္တာနက္ စြဲလမ္းသည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိၾက သည္။ ဤအခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာပါက လူငယ္မ်ားသည္ စာသင္ခ်ိန္၊ စာက်က္ခ်ိန္၊ အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အနားယူ ခ်ိန္မ်ားတြင္ IT ပစၥည္းမ်ား မထိခိုက္ ေစ ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေန ပါသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက IT နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ တန္ဖိုးရွိ အခ်ိန္မ်ား အလဟႆ ကုန္ဆုံးကာ ေငြကုန္ၿပီး အက်ိဳးမရွိသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ေအာင္ ဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္ သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ IT နည္းပညာက ႀကီးစြာေသာ အေထာက္ အပ႔ံ ျဖစ္ေစသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မေမ့အပ္ေပ။ ။ Android စနစ္သုံး တန္ဖိုးျမင့္ ဟန္းဆက္ Vertu ကုမၸဏီ ထုတ္လုပ္ Friday, Feb 15 2013 Written by ေရႊတည္ Смесители для душа и ванны Детские игрушки, развивающие игры Print Email Android စနစ္သုံး တန္ဖိုးျမင့္ ဟန္းဆက္ Vertu ကုမၸဏီ ထုတ္လုပ္ တီေကဒီ တန္ဖိုးျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Vertu ကုမၸဏီသည္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ Android စနစ္သံုး Vertu Ti ဟန္းဆက္ကို ဟမ္း႐ိႈင္းယား ျပည္နယ္ ခ်ာ့ရ္ွခ႐ိုခမ္ ၿမိဳ႕ရွိ ကုမၸဏီ၏ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဖုန္း၏ တန္ဖိုးမွာ စတာ လင္ေပါင္ ၆၉၉၄ ေပါင္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုး ျမင့္မား ရျခင္းမွာ ဟန္းဆက္၏ ကိုယ္ထည္ကို တုိက္ေတနီယံ သတၱဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဖုန္း မ်က္ႏွာျပင္ကို Sapphire Screenျဖင့္ ျပဳ လုပ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ Vertu ဟန္းဆက္သည္ 4G စနစ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဖုန္း ဒီဇိုင္းရွင္ ဟက္ရွ္ဟက္ ခ်ီဆန္က ေျပာၾကားသည္။ Vertu ဟန္းဆက္တြင္ Window စနစ္အစား Android စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္းမွာ Android စနစ္သံုး ဟန္းဆက္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ပို၍ ေနရာ ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ပယ္ရီေအာ္ စတင္က ေျပာၾကားသည္။ Window စနစ္ကို ထည့္သြင္း ပါကလည္း ေအာင္ျမင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ Window စနစ္သံုး ဟန္းဆက္မ်ားသည္ Android စနစ္သံုး ဟန္းဆက္ မ်ားေလာက္ ေစ်း ကြက္ကို မထိုးေဖာက္ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခု လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ Android စနစ္သံုး ဟန္းဆက္မ်ားသည္ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိ ထားေၾကာင္း ေအာ္စတင္ က ေျပာၾကားသည္။ Vertu ဟန္းဆက္ကို သင့္တင့္ေသာ နည္းပညာ၊ သင့္တင့္ေသာ လက္မႈ အတတ္ ပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ၎သည္ တစ္ခါသံုး မဟုတ္ေၾကာင္း ဖုန္း ဒီဇိုင္းရွင္ ဟက္ခ်ီဆန္က ေျပာၾကားသည္။ Vertu ကုမၸဏီထုတ္ ဟန္းဆက္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ သိပ္ၿပီး ေနရာ မရရွိခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း တြင္ Vertu စမတ္ဖုန္းကို ပိုင္ဆုိင္သူမွာ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း ၃၂၆,ဝဝဝ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မား မႈေၾကာင့္ ဖုန္း အေရ အတြက္ကို မ်ားမ်ား မထုတ္လုပ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေအာ္စတင္က ေျပာၾကားသည္။ ဟန္းဆက္၏ ပစၥည္း တစ္ခုခ်င္း စီကို လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဟန္းဆက္ တပ္ဆင္သူ၏ နာမည္ႏွင့္ လက္မွတ္ကို ဖုန္း၏ ဆင္းကတ္ ထားရာ ေနရာႏွင့္ အတြင္းေနရာ တို႔တြင္ ေလဆာျဖင့္ စာတန္းထိုး ထားေၾကာင္း သိရသည္။ Vertu ဟန္းဆက္မ်ားကို ကမၻာ တစ္ဝန္းတြင္ လက္လီ အေရာင္းဆုိင္ ၅ဝဝ ၌သာ လွ်င္ ဝယ္ယူ ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေရာင္းဆုိင္ ၅ဝဝ အနက္ ၇ဝ မွာ ကုမၸဏီပိုင္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား ျဖစ္သည္။ Vertu ဟန္းဆက္၏ အေလးခ်ိန္သည္ ၁၈ဝ ဂရမ္ ရွိၿပီး ယခု လက္ရွိ ေစ်းကြက္တြင္ နာမည္ ရေနသည့္ Samsung Galaxy S3 ႏွင့္ iphone 5 တို႔ထက္ ပို၍ ေလးလံေၾကာင္း သိရသည္။ ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ ေစ်းကြက္တင္မည့္ Play Station 4 ဂိမ္းစက္သည္ PS 3 ဂိမ္းစက္ ထက္ ၁ဝ ဆျမန္ Monday, Feb 04 2013 Written by စကား၀ါ Смесители для душа и ванны Детские игрушки, развивающие игры Print Email ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ ေစ်းကြက္တင္မည့္ Play Station 4 ဂိမ္းစက္သည္ PS 3 ဂိမ္းစက္ ထက္ ၁ဝ ဆျမန္ ဆိုနီလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီသည္ ယခင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Play Station သည္ ၃ ထက္ ၁ဝ ဆခန္႔ ပိုျမန္ၿပီး ပံုထြက္ၾကည္လင္ေကာင္းမြန္ေသာ Play Station သည္ ဂိမ္းစက္အသစ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ စတင္ ေစ်းကြက္တင္ျဖန္႔ခ်ိသြားရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ Play Station 4 သို႔မဟုတ္ Orbis အမည္ရွိ ဂိမ္းစက္အသစ္၏ လွ်ပ္စစ္ဦးေႏွာက္တြင္ ကြန္ပ်ဴ တာမွတ္ဥာဏ္ ျခစ္ျပား ရွစ္ခုတပ္ ဆင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ဂိမ္းစက္ကို စတာလင္ ေပါင္ ၃ဝဝ ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ထုတ္လုပ္မည့္ Play Station 4 ဂိမ္းစက္ အသစ္တြင္ အလံုးေရ သန္း ၇ဝ ခန္႔ ေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့သည့္ Play Station 3 ဂိမ္းထက္ အရြယ္ ပမာဏ ေသးငယ္ၿပီး ေခတ္အမီ ဆံုး တစ္ကိုယ္ ေရသံုး ကြန္ပ်ဴတာထက္ စြမ္းအား ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။ Play Station 4 onf Play Station 3 ဂိမ္းစက္၏ HD ပံုရိပ္အရည္ အေသြးထက္ ေလးဆခန္႔ပိုမိုေကာင္းမြန္ ၿပီး touchscreen နည္းပညာ ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ အဆိုပါ ဂိမ္းစက္ အသစ္တြင္ ဂိမ္းအေဟာင္း မ်ားႏွင့္ Play Station 3 ဂိမ္းစက္ ကဲ့သို႔ ဂိမ္းမ်ား ကိုလည္း ကစားႏိုင္ၿပီး အလြန္႐ုပ္ထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ HD Player ထည့္သြင္းထားေသာ ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ Blu-ray နည္း ပညာႏွင့္အတူ တီဗီြ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ေတးသီ ခ်င္းမ်ားစြာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Play Station 4 ဂိမ္းစက္ အသစ္တြင္ ပါဝင္မည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ား ကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ Play Station 4 ဂိမ္းစက္ အသစ္သည္ ဇြန္လတြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်မည့္ Microsoft ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Xbox ဂိမ္းစက္ အသစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ယင္းဂိမ္းစက္ အသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲသို႔ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖိတ္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

Popular posts from this blog

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး
ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး (မလြယ္ေက်ာပဲေနာ္ )
Tuesday, March 19, 2013

ေလာကႀကီးမွာ ထူးဆန္းတာေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သဘာ၀ လြန္ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေယာကၤ်ားတဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တၿပိဳင္တည္းလက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆုိတာ မထူးဆန္းေပမယ့္ မိန္းမ တဦး က ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ား ၅ ဦးတၿပဳိင္တည္း ေပါင္းသင္းတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ထူးဆန္းမေနဘူးလား။

ဒီလိုထူးဆန္းမႈကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ တကယ္ရွိေနပါတယ္။ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ မစၥ ရာဂ်ိဳ ဗာမာ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးပါ။ သူကေတာ့ ခင္ပြန္းသည္ ၅ ဦးနဲ႔ အလည္က် တညစီ
ေနပါသတဲ့။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၅ ဦးလံုးကလည္း ညီအကိုေတြျဖစ္ေနတာပါလုိ႔ The Sun အြန္လုိင္း သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရင္ခြင္ထဲ ေပြ႔ခ်ီထားတဲ့ သားငယ္ ေလးဟာ ဘယ္အေဖနဲ႔ ေမြးတယ္ ဆိုတာေတာင္ သူမသိရပါဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ကနဦးပိုင္းေတာ့ နည္းနည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သလုိ
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေယာကၤ်ား တဦး တေလ…

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း - THIT HTOO LWIN

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း
ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ တစ္ဝက္ေတာ့မွန္ပါ တယ္။

Uolithiasis (Renal Stones) လို႔ေခၚတဲ့ ဆီးေက်ာက္တည္ေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ အဓိက အုပ္စု ႀကီးႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ပထမ အုပ္စုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆီးေက်ာက္တည္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ Parathyroid လို႔ ေခၚတဲ့ ဂလင္းက အလုပ္ေတြ ပိုလုပ္လို႔ ေသြးထဲမွာ Calcium လို႔ ေခၚတဲ့ ထံုးဓာတ္ေတြ မ်ားလာ ၿပီး ေက်ာက္တည္ တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္နဲ႔ သမားေတာ္မ်ားက ေရာဂါ ရွာေဖြၿပီး ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ နဂိုဘာေရာဂါမွ မရွိဘဲ အေနအထိုင္ အစား အေသာက္ မွားယြင္း ေနလို႔ ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုးနဲ႔ အေရအႀကီးဆံုး ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေရမ်ား မ်ားေသာက္ ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားၿပီး ဆီးအနည္က်တာ မျဖစ္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ေက်ာက္ တည္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာမန္လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ တစ္ေန႔ ၃ လီတာေလာက္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။ …

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း: Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန...
Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္းSunday, September 29, 2013Aungko Htet1 comment Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန္မစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေမ့ေနၿပီဗ်။  ျပန္ေလ့လာရင္းေတြ႔လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။
မဂၤလာပါ... Router တစ္လံုးကုိ Setting ခ်နည္းကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္... အဓိကကေတာ့ ၾကိဳးဖုန္းျဖင့္ MPT  က အင္တာနက္လိုင္းကို သံုးသူမ်ား၊ CPE ျဖင့္ WiFi လႊင့္ေရာင္းသူမ်ားမွ ၀ယ္သံုးေနတဲ့သူ (အိမ္သံုးသမား)၊ လက္ေဖ့ရည္ဆိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ WiFi လႊင့္ေပးခ်င္သူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးေပးထားပါတယ္။ ယခု Post ကိုေလ့လာယံုႏွင့္ Router တစ္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ Setting ခ်ၿပီး WiFi လႊင့္တတ္သြားမွာပါ။ လိုအပ္တာကေ…