Skip to main content

Mai lam ah Zum pei na ding mipil te mu khai nah.


က်င္ငယ္ကုိ အေျခခံကာ သြားမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ စမ္းသပ္ Stem Cell နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ လူသားမ်ား၏ ဆီးကို အေျခခံကာ သြားမ်ား ျပန္လည္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိသည္။ Posted on Aug 05 13 - 07:37 PM | Hits : 251 က်င္ငယ္ကုိ အေျခခံကာ သြားမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ စမ္းသပ္ YTalk သိပၸံပညာရွင္ အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ သြားမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ နည္းလမ္းသစ္ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အားထုတ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Stem Cell နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ လူသားမ်ား၏ ဆီးကို အေျခခံကာ သြားမ်ား ျပန္လည္ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္ တစ္စုသည္ က်င္ငယ္ကို ေသးငယ္ေသာ သြားေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈ တစ္ခုသို႔ အၾကမ္းထည္မွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Stem Cell နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻ႕ႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသန ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ယခုစမ္းသပ္ခ်က္ကမူ သြားမ်ားအတြက္ အစားထိုးႏုိင္မႈ ျဖစ္လာမည္ဟု ယူဆလွ်က္ရွိသည္။ Stem Cellနည္းပညာသည္ အနာဂတ္ ေဆးသုေတသန ေလာကကို ဦးေဆာင္မည့္ တီထြင္မႈအျဖစ္ ယူဆျခင္း ခံထားရေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ Stem Cellဆိုေသာ ပင္မဆဲလ္၏ သေဘာတရားမွာ ရင္းျမစ္တစ္ခု၏ အဓိကဆဲလ္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ မည္သို႔ေသာ ပံုစံျဖစ္သည့္ တစ္သွ်ဴးကိုမဆို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ လက္ရွိ ေဆးသုေတသန ေလာကတြင္ Stem Cellသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထင္ရွား လူႀကိဳက္မ်ားလွ်က္ ရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဂြမ္ဇူး ဇီဝေဆးပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမွ ပညာရွင္ တစ္စုသည္လည္း Stem Cellနည္းပညာကို အသံုးျပဳ စမ္းသပ္ခ်က္အရ သြားႏွင့္ သ႑န္တူေသာ တစ္သွ်ဴးစုဖြဲ႕မႈကို အေျခခံ တည္ေဆာက္လာႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ဆီးမွတစ္ဆင့္ ရယူထားသည့္ Stem Cellမ်ားကို ၾကြက္မ်ားမွ ထုတ္ယူထားသည့္ အေျခခံ ဇီဝပစၥည္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ တိရစာၦန္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ ထိုးႏွံေပးခဲ့သည္။ (၃)ပတ္မွ် ၾကာျမင့္ေသာအခါ ဆဲလ္ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ သြားႏွင့္ သ႑န္တူေသာ အရာတစ္ခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ "အဲဒီအရာက သြားနဲ႔တူတယ္။ သြားဖံုးလုိ အသားမ်ိဳးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေၾကြထည္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္"ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ သဘာဝ သြားမ်ားကဲ့သို႔ မာေက်ာမႈ မရွိေသးေခ်။ သုေတသီမ်ားက ယခုေတြ႕ရွိခ်က္သည္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးပညာ က႑တြင္ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္မလာႏုိင္ေသးဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ "ဒီသုေတသန လုပ္ငန္းရဲ႕ အဆံုးသတ္ အိပ္မက္ကေတာ့ တစ္ေန႔ေန႔မွာ လူေတြရဲ႕ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ သြားေတြကို ျပန္ၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပဖို႔ပါပဲ"ဟု အဖြဲ႕ဝင္ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လန္ဒန္ တကၠသိုလ္မွ Stem Cell ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပေရာ္ဖက္ဆာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ခရစ္ေမဆန္က ယခုသုေတသန လုပ္ငန္းကို ဆီးျဖင့္ အစျပဳျခင္းမွာ ဆိုးရြားသည့္ အခ်က္တစ္ခုဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ "ေျပာရရင္ေတာ့ ကိုးကားသမွ် ရင္းျမစ္ေတြထဲမွာ အဆိုးဆံုး တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဆီးကေန ပထမဆံုး အေျခခံ ဆဲလ္ေတြ ရယူၿပီး Stem Cellအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေျခက နည္းပါးလြန္းတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို သံုးဖို႔ မသင့္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္"ဟု ပေရာ္ဖက္ဆာ ေမဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က ဆီးေၾကာင့္ ပိုးမႊားကူးစက္မႈ ျပႆနာလည္း ႀကံဳလာႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါ သုေတသီ အဖြဲ႕၏ စမ္းသပ္ခ်က္ကို ရည္ရြယ္ သတိေပးခဲ့သည္။ ဆီးတြင္ ပါဝင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားကဲ့သို႔ ပိုးမႊားမ်ားသည္ အျခား Stem Cell ရင္းျမစ္မ်ားထက္ ပိုမို မ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေမဆန္က "ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုက သြားတစ္ေခ်ာင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ သြားဖံုးသားဟာ အာရံုေၾကာေတြ၊ ေသြးေၾကာေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ။ ဒီအႏုစိတ္ အပိုင္းအျခားေတြ ပါဝင္မွသာ ခိုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့ သြားတစ္ေခ်ာင္းအျဖစ္ ေသခ်ာေပါက္ သတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္"ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်သြားခဲ့သည္။

Comments

Popular posts from this blog

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

စိတ္ကူးေပ်ာ္ရာ: ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ...

ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး
ခင္ပြန္း ၅ ဦး တၿပိဳင္တည္း ေပါင္းသင္းေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး (မလြယ္ေက်ာပဲေနာ္ )
Tuesday, March 19, 2013

ေလာကႀကီးမွာ ထူးဆန္းတာေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုပဲ သဘာ၀ လြန္ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ေျပာၾကတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေယာကၤ်ားတဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တၿပိဳင္တည္းလက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနတယ္ဆုိတာ မထူးဆန္းေပမယ့္ မိန္းမ တဦး က ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ား ၅ ဦးတၿပဳိင္တည္း ေပါင္းသင္းတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ထူးဆန္းမေနဘူးလား။

ဒီလိုထူးဆန္းမႈကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ တကယ္ရွိေနပါတယ္။ သူကေတာ့ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံက အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ မစၥ ရာဂ်ိဳ ဗာမာ ဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးပါ။ သူကေတာ့ ခင္ပြန္းသည္ ၅ ဦးနဲ႔ အလည္က် တညစီ
ေနပါသတဲ့။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ၅ ဦးလံုးကလည္း ညီအကိုေတြျဖစ္ေနတာပါလုိ႔ The Sun အြန္လုိင္း သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရင္ခြင္ထဲ ေပြ႔ခ်ီထားတဲ့ သားငယ္ ေလးဟာ ဘယ္အေဖနဲ႔ ေမြးတယ္ ဆိုတာေတာင္ သူမသိရပါဘူး လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ကနဦးပိုင္းေတာ့ နည္းနည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သလုိ
ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေယာကၤ်ား တဦး တေလ…

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း - THIT HTOO LWIN

ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း
ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလို႔ ေျပာရင္ တစ္ဝက္ေတာ့မွန္ပါ တယ္။

Uolithiasis (Renal Stones) လို႔ေခၚတဲ့ ဆီးေက်ာက္တည္ေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါ အဓိက အုပ္စု ႀကီးႏွစ္ခုရွိပါတယ္။

ပထမ အုပ္စုကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆီးေက်ာက္တည္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ Parathyroid လို႔ ေခၚတဲ့ ဂလင္းက အလုပ္ေတြ ပိုလုပ္လို႔ ေသြးထဲမွာ Calcium လို႔ ေခၚတဲ့ ထံုးဓာတ္ေတြ မ်ားလာ ၿပီး ေက်ာက္တည္ တာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္နဲ႔ သမားေတာ္မ်ားက ေရာဂါ ရွာေဖြၿပီး ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။

ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ နဂိုဘာေရာဂါမွ မရွိဘဲ အေနအထိုင္ အစား အေသာက္ မွားယြင္း ေနလို႔ ဆီးေက်ာက္တည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုးနဲ႔ အေရအႀကီးဆံုး ေျပာခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေရမ်ား မ်ားေသာက္ ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားၿပီး ဆီးအနည္က်တာ မျဖစ္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ေက်ာက္ တည္ဖို႔ အလားအလာ အလြန္နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာမန္လူ တစ္ေယာက္ အတြက္ တစ္ေန႔ ၃ လီတာေလာက္ ေသာက္သင့္ ပါတယ္။ …

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download}: Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္း: Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန...
Router ကုိ Setting ခ်ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္နည္းSunday, September 29, 2013Aungko Htet1 comment Network အေၾကာင္းေလးနည္းနည္းေျပာၾကမယ္ဗ်ာ။ Router ကို Configuration လုပ္နည္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  Network အေၾကာင္းက ဘာမွျပန္မစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေမ့ေနၿပီဗ်။  ျပန္ေလ့လာရင္းေတြ႔လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။
မဂၤလာပါ... Router တစ္လံုးကုိ Setting ခ်နည္းကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္... အဓိကကေတာ့ ၾကိဳးဖုန္းျဖင့္ MPT  က အင္တာနက္လိုင္းကို သံုးသူမ်ား၊ CPE ျဖင့္ WiFi လႊင့္ေရာင္းသူမ်ားမွ ၀ယ္သံုးေနတဲ့သူ (အိမ္သံုးသမား)၊ လက္ေဖ့ရည္ဆိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ WiFi လႊင့္ေပးခ်င္သူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးေပးထားပါတယ္။ ယခု Post ကိုေလ့လာယံုႏွင့္ Router တစ္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ Setting ခ်ၿပီး WiFi လႊင့္တတ္သြားမွာပါ။ လိုအပ္တာကေ…